۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
فرم نظر سنجی از دانشجویان
آیا از عملکرد کتابخانه رضایت دارید؟ :

آیا از میزان کیفیت اینترنت رضایت دارید؟ :

آیا از میزان سکوت سالن مطالعه رضایت دارید؟ :

آیا از رفرنس های بروز شده رضایت دارید؟ :

آیا از امکانات موجود در این واحد رضایت دارید؟ :

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *