۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان باهنر افتتحاح همراه سرای بیمارستان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تاریخ 1399/11/20با حضور مسولین شهر کرمان ودانشگاه علوم پزشکی و جمع زیادی از پرسنل بیمارستان افتتاح شد