۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

25 ماه می مصادف با چهار خردادماه . از سوی انجمن های تیروئیدآمریکا -اروپا و اقیانوسیه به عنوان "روز جهانی تیروئید "و 31 اردیبهشت تا هفت خرداد ماه در تقویم سلامت به عنوان "هفته جهانی تیروئید"انتخاب شده است .هدف از این نامگذاری ها افزایش آگاهی عمومی در مورد بیماریهای مربوط به تیروئید و تاکید بر شیوع بالای این بیماریها در جهان است.