۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 

دکتر محمود آقایی افشار

مرتبه علمی : دانشیار

فلوشيپ كولوركتال

سمت : ریاست بخش جراحی عمومی بیمارستان  باهنر

 

دکتر حمید زینلی نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

متخصص جراحي عمومي

سمت : ریاست اتاق عمل جراحی  بیمارستان  باهنر

 

دکتر مهرداد واحدیان

 مرتبه علمی : استادیار

فوق تخصص جراحي عروق

سمت : عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی

 

دکتر هادی هادوی

 مرتبه علمی : استادیار

فلوشيپ لاپاراسكوپي

سمت : عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی

 

دکتر علیرضاامیربیگی

مرتبه علمی : استادیار

متخصص جراحي عمومي

سمت : معاون پژوهشی بیمارستان باهنر وعضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی

 

دکتر فیروزه ابوالحسنی

مرتبه علمی : استادیار

فلوشيپ جراحي كانسر

سمت : عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی

 

دکتر محمد رضازاده کرمانی

مرتبه علمی : استادیار

متخصص جراحي عمومي

سمت : عضو هیئت علمی گروه جراحی عمومی