۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

بخش خون وانكولوژي

 

 

 فاطمه جعفری
کارشناس پرستاری
سرپرستار بخش خون و آنکولوژی ۲ 
 

اعظم احمدي

كارشناس پرستاري

سرپرستار بخش خون و آنکولوژی 1


             
   بخش هماتوانکولوژی                                                              
 با حضور اساتید فوق تخصص و پرسنل ورزیده خدمات مربوط به بیماری های خون و سرطان بالغین در این بخش به بیماران ارائه می گردد.این بخش با 29 تخت فعال و 4 پزشک فوق تخصص انکولوژی پذیرای بیماران می باشد.