۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
بخش ارتوپدی مردان و زنان
 مطهره باقری 
کارشناس پرستاری 
سرپرستار بخش ارتوپدی مردان
 
زهرا سقا نخعی
کارشناس پرستاری 
سرپرستار بخش ارتوپدی زنان
 

بخش ارتوپدی با بهره گیری از اساتید متخصص و فوق تخصص و دستیاران و پرسنل و تجهیزات پیشرفته این بخش ، علاوه بر اعمال جراحی متداول ارتوپدی ، اعمال فوق تخصصی جراحی دست ، شانه و زانو نیز در این بخش انجام می شود.