۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
 مليحه آزادي

کارشناس پرستاری 
سرپرستار اورژانس
 

 

بخش اورژانس این مرکز روزانه پذیرای حدود ۲۰۰-۳۰۰  نفر بیمار بوده و عمده بیماران ناشی از حوادث و سوانح استان به این بخش مراجعه می کنند. خدمات بیماران حوادث ترافیکی بصورت رایگان انجام می شود.

از ویژگی های برجسته اورژانس این مرکز حضور تمام وقت متخصصین طب اورژانس است که در زمینه همه اورژانس های پزشکی آموزش دیده و تمامی بیماران اورژانسی را به همراه پزشکان عمومی و پرسنل ورزیده اورژانس مرکز ویزیت کرده و بعد از انجام اقدامات لازم ، در صورت نیاز به سرویس های مربوطه ( جراحی – ارتوپدی – اعصاب– فک و صورت-ارولوژی و داخلی ) ارجاع می دهند  .

با توجه به نیاز روزافزون استان ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدام به افزایش فضای فیزیکیو پرسنل اورژانس این مرکز نموده و بخش های مراقبت های ویژه اورژانس را نیز علاوه بر سایر بخش های مراقبت های ویژه راه اندازی نموده است.

این بخش شامل قسمت های ذیل می باشد :

۱-    بیماران ترومایی(بیمارانی که دچار حوادثی مانند تصادف، سقوط، ضربه، و.... شده اند)

۲-    بیماران دچار شکستگی و یا دررفتگی اندام ( خدمات ارتوپدی)

۳-    بیماران دارای مشکلات جراحی عمومی، جراحی عروق و جراحی کبد

۴-    بیماران دارای مشکلات کلیه و مجاری ادراری

۵-    بیمارانی که دچار ضایعات مغزی و نخاعی و شکستگی های ستون فقرات( خدمات جراحی مغز و اعصاب)  شده اند.

۶-    بیماران نیازمند به خدمات جراحی ترمیمی

۷-    بیماران نیازمند خدمات جراحی فک و صورت

۸-    بیماران نیازمند خدمات جراحی کلیه و مجاری ادرار

۹-    پذیرش کلیه بیماران و در صورت نیاز اعزام به سایر مراکز درمانی