۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 

نسرين دستاران

كارشناس پرستاري

سرپرستاربخش جراحي فك وصورت                                        

 

بخش جراحی فک و صورت : این بخش به صورت مستقل و با بهره گیری از اساتید جراحی فک و صورت در سال ۱۳۸۹ در مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر راه اندازی شد و کلیه خدمات این رشته اعم از اعمال جراحی مربوطه به شکستگی های فک و صورت و اعمال زیبایی و بازسازی صورت در این بخش انجام می گیرد.