۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

 حمیده فارسی نژادیان

کارشناس مدارک پزشکی 

مسئول مدارک پزشکی 

لیلا دهقان

کارشناس آمار 

زهرا جباری

کارشناس مدارک پزشکی 

سروناز حیران

کارشناس مدارک پزشکی

نجمه یمین

کارشناس مدارک پزشکی 

نسرین ریکی

کارشناس مدارک پزشکی 

شبنم پدیدار

کارشناس مدارک پزشکی 

لیلا معارف دوست

کاردان مدارک پزشکی ( مسئول پایش)

فهیمه کاظمی زاده

کاردان مدارک پزشکی 
نجمه عرب نژاد

مسئول تنظیم پرونده 

زهرا نصیری

پاسخگویی
سمیه نکویی

امحاء پرونده

رحمان پورشیخعلی

پاسخگویی
حسین شفیعیان

بایگان

محمد گوهري

بايگان