۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

اشرف بلوچ میرزابیگی

مسئول مددکاری

 

افسانه محمودی

کارشناس مددکاری

 

 

 

شرح وظايف :

ويزيت روزانه از بخش هاي بيمارستان با هدف مورديابي و پيگيري هاي لازم

ارائه خدمات مشاوره اي به بيمار و خانواده وي جهت حمايت هاي بهداشتي درماني بيمار

شناسايي بيماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حمايتي براي آنها

ارائه تخفيف داروئي به بيمارن مبتلا به سرطان

بررسي و انجام اقدامات حمايتي و پيشگيرانه لازم مربوط به موارد خاص( اعم از كودك آزاري، همسرآزاري، سالمندآزاري، خودكشي، افراد معتاد، بي خانمان، مجهول الهويه، مصدومين ترافيكي، مبتلايان به HIV، هپاتيت و ...)

ارتباط و جلب همكاري منابع اجتماعي موجود در جامعه( دولتي و غير دولتي) و بهره گيري از آنان به نفع بيماران و خانواده آنان

بازديد از منزل بيماران در صورت ضرورت

بررسي وضعيت مالي بيماران و اعلام نظر تخصصي با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و منابع موجود در جهت تسهيل پرداخت هزينه هاي درماني

هماهنگي جهت ترخيص بيمار و تسهيل در تداوم مراقبت و پيگيري هاي پس از ترخيص

همكاري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در مورد مسائل رواني – اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان

همكاري در ارائه خدمات رواني اجتماعي در مواقع بحرانهاي طبيعي و اجتماعي نظير سيل، زلزله و ...

ارائه گزارش ماهيانه، فصلي و ساليانه به مددكاري اجتماعي ستاد دانشگاه و اداره مددكاري اجتماعي وزارتخانه  

انجام ساير امور مربوطه ارجاعي از سوي مقام مافوق در چارچوب اصول مددكاري اجتماعي