۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

محسن خواجویی

مسئول واحد

 محسن خردمند

پرسنل

مجید کامیابی

پرسنل

جواد زندوكيلي

پرسنل

 

شرح وظایف :  

- تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل شده به انبار با نمونه اصلي آنها.

رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين و مطلعساختن كارپرداز جهت تجديدسفارش.

ثبت كالاهاي تحويلي و دريافتي در كارت هاي انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس وكالاها و همچنين امضاي كليه اسناد مربوط.

نظارت بر تمامي فعاليت ها و اجراي كامل مقررات مالي و انبارداري در انبارهاي تحتسرپرستي و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت نظارت.