۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 
کلینیک دیابت

مرکز دیابت استان کرمان :

این مرکز پذیرایی بیماران مبتلا به دیابت از سراسر استان بوده و اقدام به درمان و آموزشهای لازم به این بیماران توسط تیم

تخصصی متشکل از متخصصین داخلی ، کارشناس تغذیه و پرستاران آموزش دیده می نماید .

اهداف :

۱-      خدمت رسانی به بیماران

۲-      اجرای فعالیت های آموزشی – درمانی

۳-      اجرای فعالیت های پژوهشی

 

پزشکان متخصص داخلی :

۱-      دکتر احمد مهدی پور

۲-      دکتر سوسن حاجی پور

۳-      دکتر بهتاش عظیم زاده

 

کارکنان :

سرپرستار و ۳پرستار و ۱ اپراتور پذیرش

کارشناس تغذیه :۲ نفر

تجهیزات :

۱-      تخت معاینه : ۲عدد

۲-      دستگاه فشارسنج دیجیتالی ۲عدد

۳-      ترالی اورژانس

۴-      کامپیوتر ۵عدد

۵-      دستگاه اندازه گیری قند ۳۰عدد

۶-      دستگاه نوار قلب

۷-      LCD و سینمای خانواده

 

 اقدامات :

۱-      اجرای دستورالعمل دیابت کشوری

۲-      ویزیت و معالجه افراد مبتلا به انواع دیابت

۳-      غربالگری و پذیرش مراجعین ارجاعی از سطح ۱( مراکز بهداشت )

۴-      آموزش (تزریق انسولین ،مراقبت از پا ،استفاده از گلوکومتر و ...)به افراد مبتلا به انواع دیابت

۵-      مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

۶-      انجام طرحهای پژوهشی