۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

مهمترين خدمات اين بخش عبارتند از: امانت دادن منابع، بررسی و پيگيري برگشت منابع، اعمال مقررات ديرکرد، بررسی مخازن به منظور قفسه خوانی و وجين کردن مجموعه کتابخانه، اين بخش در طبقه همکف واقع گرديده است و روزانه جوابگوی بيش از 40نفر مراجعه کننده می باشد.

 

 آیین نامه امانت

جهت بهره وری بهینه از خدمات این بخش ، توجه اعضای محترم را به نکات ذیل معطوف میدارد :

•       نحوه تنظیم و استقرار کتابهای داخل قفسه بر اساس نظام رده بندی NLM می باشد مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می گردد.

•       به منظور بازیابی کتابهای مورد نظر ضمن مراجعه به کتابخانه و دریافت مشخصات کتاب از بخش جستجوی اطلاعات ، میتوانید کتاب مورد نظرتان را پیدا نمایید.

•       در صورت انتخاب کتاب و سپس انصراف از امانت گرفتن آن ، چنانچه محل چیدن کتاب را دقیقا نمیدانید آن را روی میز قسمت امانت قرار دهید.

•       بعد از انتخاب کتاب مورد نیاز ، به متصدی امانت مراجعه نماییدو پس از انجام مراحل ثبت آن را دریافت کنید.

•       هر کس اعم از اینکه عضو باشد یا نباشد میتواند با رعایت مقررات از کتابخانه استفاده نماید ، ولی مدارک فقط به اعضاء کتابخانه امانت داده می شود.

•       کتاب فقط به صاحب کارت امانت داده میشود.

•       چنانچه مدرکی بیش از یک متقاضی داشته باشد کتابدار بخش امانت میتواند مدت امانت را کاهش دهد.

•       امانت گیرنده میتواند مدت امانت را با اطلاع کتابدار مسئول بخش امانت تمدید نماید ، مشروط بر اینکه دیگری متقاضی آن مدرک نباشد.

•       انجام کارهای مغایر با محیط کتابخانه چون خوردن ، آشامیدن ، استعمال دخانیات و عدم رعایت سکوت توسط استفاده کنندگان ممنوع می باشد.

•       چنانچه امانت گیرنده ، مدرکی را گم نماید ، باید اصل همان مدرک را تهیه و هزینه آماده سازی آن را که توسط مسئول کتابخانه تعیین می شود بپردازد.

•       از دانشجویان تقاضا می گردد از خط کشیدن و رنگی نمودن خطوط کتاب و جدا کردن صفحات و پاره کردن عکس های مندرج در کتاب های امانت گرفته شده جدا خودداری نمایند در صورت مشاهده طبق آیین نامه دانشگاهی اقدام خواهد شد.

•       به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه مدت و تعداد امانت در مورد کتب اصلی ( original  ) و تخصصی جدید هر رشته و همچنین کتب مرجع ( References ) بر حسب صلاحدید مسئول کتابخانه تعیین می شود.

•       حداکثر تعداد کتابهای امانتی برای دانشجویان 5 نسخه و برای اعضاء هیات علمی 5 نسخه می باشد.

•       مدت زمان امانت کتاب 14 روز می باشد. بدیهی است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط ، این مدت تا 3 بار قابل تمدید است.

  1. استفاده کنندگان

اعضای هیئت علمی رزیدنت دانشجویان پزشکی وپیراپزشکی پرستاری وپرسنل شاغل

مدارک عضویت

1-یک  قطعه عکس 4 × 3

2-ارائه کارت دانشجویی (برای دانشجویان)نیروهای طرح با معرفی کاگزینی

3-  پرکردن فرم تقاضای عضویت در کتابخانه

 

  1. منابعی که امانت داده نمی شوند

1.     پایان نامه ها

2.     نشریات

3.     منابع پر مراجعه و تک نسخه ای

4.     کتابهای قدیمی، گرانبها و کمیاب

5.     منابع الکترونیکی

  1. جریمه دیرکرد

 برای هر جلد کتاب در هر روز تأخیر 2000 ریال میباشد.

در صورتیکه کتاب در امانت، متقاضیان دیگری داشته باشد به ازای هر روز تأخیر  ریال

امانت دوباره کتاب به اعضاء متخلف منوط به پرداخت مبلغ جریمه دیرکرد است.

عواید حاصل از جریمه ها به حساب ناشر جهت خرید کتاب واریز می گردد.

در صورت تکرار در تخلف، با تصمیم رئیس کتابخانه، عضویت فرد می تواند به حالت تعلیق در آید.

اگر فردی منبعی را بدون اطلاع کتابدار مسئول از کتابخانه خارج کند به مسئولان ذیربط در پژوهشگاه معرفی خواهد شد.

جبران خسارت کتابهای گم شده یا آسیب دیده بر عهده استفاده کننده خواهد بود و او موظف است ظرف یک ماه نسبت به تهیه منبع گم کرده اقدام کند، در صورت نبود کتاب مورد نظر، عضو متخلف باید بهای آن را طبق نظر رئیس کتابخانه بپردازد.

تا زمان جبران خسارت، کتابهای جدید به فرد خاطی امانت داده نمی شود.

 

اعضاء هیئت علمی و کارکنان ، هنگام بازنشستگی یا پایان قرارداد موظف به تسویه حساب با کتابخانه هستند و باید تمامی منابعی را که به امانت برده اند، به کتابخانه برگردانند

دانشجویان رزیدنت این مرکزهنگام فارغ التحصیلی برای تسویه حساب، ضمن ارائه یک نسخه از پایان نامه خود موظف به باز گرداندن کلیه منابع به امانت گرفته هستند.