۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

پايگاه عرضه اطلاعات پزشکی کتابخانه از سال 1387 با هدف تامين منابع علمی و اطلاعاتی در زمينه علوم پزشکی و ... برای اعضا ايجاد گرديد و در حال حاضر با اتصال به server دانشگاه علوم پزشکی از طريق آنتن (wireless) و تجهيز محيط کتابخانه به 9 ايستگاه عرضه اطلاعات،يك دستگاه پرينترليزري، يك دستگاه اسکنر  روزانه جوابگوی مراجعين میباشد.

 

    خدمات اینترنتی:

در شرایط کنونی كتابخانه‌هاي دانشگاهی مي‌توانند با ايفاي سهم و نقش عمده درشبكه جهاني گامهاي مهمي در‌جريان‌جهاني شدن بر‌دارند و همچنين یک كتابخانه‌ دانشگاهی بايستي براي كم‌كردن شكاف اطلاعاتي در جريان اطلاعات عهده‌دار این وظايف باشد.

این کتابخانه در راستای توسعه خدمات خود ارائه خدمات مرجع اینترنتی به کاربران و نیز  توجه به نیازهای اساسی کاربران در وب سایت کتابخانه را باید مد نظر قرار داده. همچنین جهت گيري به سوي ايجاد كتابخانه الكترونيكي و منابع ديجيتالي و  در دسترس قرار دادن این منابع از طریق وب سایت کتابخانه می بایست فراهم گردیده است.

آموزش کاربران از طریق اینترنت و قراردادن مطالب آموزشی مورد نیاز جامعه استفاده کنندگان در وب سایت کتابخانه امری ضرروری است که این امر موجب صرفه جویی در وقت کاربران و ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی آنها می گردد. در طراحی وب سایت کتابخانه انجام جستجوی ساده و پیشرفته در اطلاعات کتابشناختی منابع دیجیتال موجود در کتابخانه بدون نیاز به ثبت نام می بایست امکان‌پذیر باشد و نیز دسترسی آزاد و رایگان به بیشتر منابع برای عموم کاربران در نظر گرفته شود.

آموزش مهارت و سواد اطلاعاتی با هدف توانمندسازی کاربران و توسعه جامعه اطلاعاتی و استقرار سیستم آموزش الکترونیک نیز در برنامه توسعه خدمات کتابخانه این مرکزدر نظر گرفته شده است .