۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

اولویت های پژوهشی گروه جراحی مغز و اعصاب

 1. سلول درمانی در ضایعات نخاعی
 2. پروتکل های درمانی در ضربات مغزی با توجه به انجام ICP Manitoring

اولویت های پژوهشی گروه جراحی عمومی

 1. تروما
 2. جراحی لاپاراسکوپی
 3. جراحی عروق
 4. جراحی سرطان

اولویت های پژوهشی گروه جراحی فک و صورت

 1. پژوهش بر روی بیماران ترومایی در نواحی کندیل و زایگوما
 2. پژوهش بر روی عمل بیماران شکاف کام و لب
 3. پژوهش بر روی بیماران Osteotomy سر و صورت

اولویت های پژوهشی بخش داخلی

 1. غربالگری، پیشگیری و مراقبت از بیماریهای قلبی عروقی
 2. غربالگری و مراقبت از بیماران دیابتی
 3. بررسی و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران
 4. بررسی عوارض و تداخل اثر آنتی بیوتیک ها با هم و با سایر داروها در بیماران بستری در بخش داخلی
 5. بررسی تاثیر آموزش در بیماران دیابتی و نارسایی کلیه به منظور کاهش عوارض
 6. بررسی انواع عفونت های بیمارستانی در بخش داخلی و عوامل مؤثر در بروز آنها

اولویت های پژوهشی بخش هماتوآنکولوژی

 1. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری بخش های آنکولوژی
 2. بررسی اپیدمیولوژی بدخیمی های خون در سطح استان و بیماران بستری

اولویت های پژوهشی گروه طب اورژانس

 1. سونوگرافی در اورژانس
 2. آرام بخشی و بی دردی
 3. ATLS
 4. ACLS