۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

 

معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

دکتر علیرضا امیربیگی

متخصص جراحی عمومی

محل کار معاونت پژوهشی بیمارستان باهنر
مطب کلینیک بعثت 1 و 2
ایمیل Ali_amirbeigi@yahoo.com
تلفن 034-32237115
موبایل 09122258432
شرح وظایف معاون پژوهشی