۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
  • همراهان بيمار ميتوانند جهت اسكان درمهمانسراي امام حسين (ع)به آدرس كرمان -خيابان شمال جنوبي(چمران) حدفاصل كوچه 7و9 جنب هتل امين، پس از اخذ فرم ميزخدمت به مهمانسراي مذكور مراجعه نمايند .

 

  • افتتاح همراه سرای بیمارستان به نام شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تاریخ 1398/11/20با حضور مسئولین شهر کرمان ودانشگاه علوم پزشکی و جمع زیادی از پرسنل بیمارستان افتتاح شد وهمراهان بيمار ميتوانند به اين همراه سرا مراجعه نمايند.