۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

 

مانور/حادثه انفجار  بوتان گاز

در ساعت 9:57 صبح مانور حادثه انفجار در مركز نگهداري و بخش سيلندر گاز اتفاق افتاده است كه به مركز و سوپروايزر بيمارستان اطلاع داده شده است.

ساعت 10 صبح به EOC بيمارستان توسط جانشين فرمانده حادثه آقاي دكتر كارنما اطلاع داده شده است.

ساعت 10 توسط جانشين فرمانده كليه اعضا در اتاق HCC فراخوانده شده اند.

در ساعت 10:2 ارشد ايمني - ارشد رابط هماهنگي- ارشد روابط عمومي – ارشد واحد برنامه ريزي – رئيس واحد عمليات – ارشد فنائوري اطلاعات در HCC بيمارستان حضور پيدا كردند.

در ساعت 10:4 فرمانده حادثه در HCC حضور پيدا كردند

ساعت 10:5 حضور واحد پشتيباني در HCC

تمامي اعضا HCC با پوشيدن جليقه در جايگاه خود حضور پيدا كردند

تاكنون 15 نفر مصدوم سوختگي درجه دوم و سوم (اختلال شنوايي و بينايي) و 5 نفر فوتي گزارش شده است.

سوپروايزر اعلام نموده كه اورژانس تخليه شده است

طبق دستور فرمانده حادثه در ساعت 10:9 به رئيس عمليات به اطاق عملها براي امادگي مانور اطلاع داده شده است.

ساعت 10:9 فرمانده حادثه به رئيس واحد عمليات دستور تخت اكسترا براي ICU داده شده است.

اولين فاكس در ساعت 10:10 به EOC دانشگاه فرستاده شده است.

ساعت 10:12 فراخوان نيرو براساس مانور و تمامي نيروها در محلهاي تعيين شده استقرار يافتند براساس نوع حادثه كه انفجار است واحد پسماند داري تشكيل و كفپوش مخصوص در محل بيماران گذاشته شده است.

سامانه MCC در محل توسط واحد رايانه راه اندازي شده براي اطلاع رساني از وضعيت بيماران .

در ساعت 10:17 رئيس واحد اداري و مالي در HCC حضور پيدا كردند و هزينه مالي توسط رئيس امور مالي به مبلغ 100 ميليون تومان جهت خريدهاي فوري تامين شده است.

در ساعت 10:31 فاكس بعدي به EOC دانشگاه ارسال شده است.

ساعت 10:39 اولين اولين بيمار در بيمارستان حضور پيدا كرده براي درمان تمامي گروهها آمادگي لازم را دارند

تخت ICUيك عدد-  تخت ايزوله 4 عدد – اورژانس 6 عدد تخت – 6 اتاق عمل ارتوپدي و 7 اتاق عمل جراحي فعال شده و هماهنگي توسط واحد عمليات صورت گرفته است.

رئيس عمليات اعلام نمودند فعلا كمبود پرسنلي نداريم

ساعت 10:48 طبق هماهنگي رئيس واحد اداري و مالي با تداركات مبلغ 300/000/000 ريال جهت خريدهاي اورژانس تخصيص داده شده است .

رئيس واحد عمليات آقاي دكتر صادقي فر دستور توقف عملهاي جراحي الكتيو را صادر كردند . تعداد 7 عدد تخت جراحي و جراحي اعصاب – 7 عدد تخت ارتوپدي -2 عدد تخت اتاق عمل اورژانس همراه با پرسنل اماده حضور دارند.

خانم مددي مسئول آمادگاه در حال حاضر اعلام كردند كمبود نيرو و تجهيزات و دارو ندارند .

به دستياران گروههاي مختلف اطلاع رساني شد با پيگيري انجام شده يك نفر رزيدنت سال دوم و سوم از رشته هاي جراحي ارتوپدي جراحي اعصاب ارولوژي و يك نفر از گروه فك و صورت سال دوم و سه نفر رزيدنت طب اورژانس سال دوم و سوم تخت هدايت ارزشد پزشكي خانم دكتر موحدي و جانشين ايشان آقاي دكتر مير افضل در اورژانس مستقر گرديدند . در حال حاضر كمبودي وجود ندارد .

با هماهنگي كادر پزشكي و پرستاري اورژانس تخليه گرديد . بيماران قابل انتقال از ICU به بخشها فرستاده شدند.

ساعت 10:5 يك دستگاه آمبولانس براي انتقال بيماران از محل حادثه به بيمارستان اعزام شده بود به بيمارستان رسيد و بيماران پذيرش شدند .

در ساعت 10:58 سوپروايزر سركار خانم مددي اعلام كردند كه حدود 35 كاست راديولوژي نياز دارد و هماهنگي توسط فرمانده حادثه انجام شد.

يك بيمار فوتي در ساعت 10:15 پذيرش شد 9 بيمار پذيرش و يك نفر فوتي طبق هماهنگي رئيس واحد عمليات با خانم دكتر خوشنام افزايش تخت ICU صورت گرفت.

ترافيك زياد در خيابان وحشي بافقي مي باشد كه مانع ورود آمبولانس آمبولانس به بيمارستان مي باشد.

در ساعت 11:28 ورود ارزيابان دانشگاه و مركز فوريتهاي اورژانس به HCCبيمارستان .

درخواست رئيس عمليات براي نيروي متخصص زنان و اطفال به بيمارستان باهنر داده شده است.

پايان مانور ساعت 11:30 توسط فرمانده حادثه اعلام شد.

 

  

 

 

 

 

گ

 

 

           

 

 

  1.