۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

ردیف

نام ونام خانوادگی

رنگ و شماره

نام پدر

آلوده

غيرآلوده

جنسیت

سن

محل بستری/اعزام

 

علي حيدري

قرمز

 

 

 

مرد

30

سوختگي

 

محمد خدايي

زرد

 

 

 

مرد

40

تروما به كمر

 

ميثم حبيب پور

سبز

 

 

 

مرد

27

تروما به كمر

 

روح الله رجايي

زرد

 

 

 

مرد

26

شكستگي و سوختگي

 

محمد گيو

سبز

 

 

 

مرد

23

شكستگي ساق پا

 

مسعود سلطاني

سبز

 

 

 

مرد

24

شكستگي ساعد

 

ابوالفضل كمالي

زرد

 

 

 

مرد

24

شكستگي لگن

 

مهدي مولايي

زرد

 

 

 

مرد

4

شكستگي مچ

 

قاسم آفريده

زرد

 

 

 

مرد

27

تروما به سر

 

محمدجواد اميرمجاهدي

فوتي (مشكي)

 

 

 

مرد

28

سوختگي كل بدن