۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
                آقاي مجيد موذن                   
سمت : مسئول تاسيسات
تلفن : 1335