۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

" سناریو ی مانور پرتویی مورخ 97/8/26

 گزارشی از چگونگی حادثه

در ساعت هشت ونیم  صبح پرواز شماره 567 خطوط هوایی تهران کرمان به مقصد کرمان به علت نقص فنی در پنج کیلومتری فرودگاه  و در منطقه باغ فتح اباد دچار حادثه شد دراین حادثه با توجه به واژگونی ظروف موادرادیواکتیو موجود درهواپیما کلیه مسافرین و قطعات جدا شده از هواپیما آلوده به مواد رادیو اکتیو شده اند دراین حادثه تعداد مصدومین 32 نفر بوده با هماهنگی به عمل آمده با اورژانس 115 وسایر مراکز امدادی مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه وتیم دوزیمتری به محل اعزام تا درصورت امکان تریاژ درصحنه را انجام داده وفواصل مجاز ورود با ویا بدون تجهیزات حفاظتی را مشخص نماید تا تیمهای امدادی بتوانند کار خود را در منطقه تحت کنترل وحفاظت شده بهتر انجام دهند.

طبق گزارش ستادهدایت تعداد15 نفر مصدوم درساعات اولیه حادثه پس از دوزیمتری وتریاژ اولیه در منطقه حادثه به بیمارستان باهنر منتقل شده اند .

 

مراحل چگونگی مقابله و پاسخ به  حادثه پرتویی:

 1- کسب اطلاع:

 پس از اطلاع از بروز حادثه پرتوی و کسب اطلاعات پایه ای شامل سطح حادثه ، تعداد احتمال قربانیان و مصدومین ، زمان رسیدن آنها ، تعداد بیماران آلوده به مواد رادیواکتیو تعداد  بیمارانی که فقط  در معرض پرتو مواد قرار گرفته اند ،آیا محل حادثه آلودگی زدایی انجام می شود  یا خیر آیا بیمار طی آلودگی زدایی پاک شده است یا خیر، اطلاع از نوع و شدت جراحات و در صورت امکان مشخص نمودن نوع ماده رادیو اکتیو و خطرات ویژه و....

همچنین از طریق سوپروایزر وقت مرکز تلفن جهت فراخوان اعضا سامانه فرماندهی حادثه اقدام میگردد.اعضا ظرف مدت 20 دقیقه HCC را فعال کرده وپس از دریافت گزارش حادثه از فرماندهی زیر مجموعه خودرا براساس نوع هشدار در حالت آماده باش قرار داده ویا فراخوان مینمایند.

سوپروایزر به محض اطلاع از انتقال مصدوم به بیمارستان جهتد تخلیه بخش اورژانس انتقال ویاترخیص بیمار مدیر خدمات پزشکی (ارشد پزشکی) را در جریان امر قرار می دهد. مدیر خدمات پزشکی (ارشد پزشکی) پس از اطلاع،از طریق گروههای درمانی واتندینگ بحران نسبت به تعیین تکلیف بیماران اورژانس هماهنگی واقدامات لازم را بعمل می اورد.

فعال سازی فضای پذیرش بیماران ومصدومین حادثه پرتوی

        بخش غربالگری انکولوژی بدلیل وجود حمام ودوش جهت شاور بیماران الوده و وجود اتاق سرب کوبی شده جهت بستری بیماران ایزوله جهت پذیرش وبستری اینگونه مصدومین درنظر گرفته شده است .

2- اقدامات اولیه حفاظتی :

        ابتدا تابلوهای حفاظتی توسط نیروی خدمات وبا نظارت تیم ایمنی در منطقه ممنوعه نصب میگردند.

محل استقرار آمبولانس ها جهت پذیرش مصدومین و ورود افراد و تیمهاازطریق درب درمانگاه  غربالگری انکولوژی مشرف به خ وحشی بافقی میباشد.

خروج افراد وسایر وسایل نقلیه از درب بزرگ در قسمت جنوب غربی بیمارستان صورت می پذیرد .

ورود افراد به منطقه ممنوعه که محل پذیرش و تریاژ و دوزیمتری بیماران است ازسوی خ وحشی بافقی وهمچنین از کنار نانوایی داخل بیمارستان کاملاً قرنطینه می باشد ، ورود افراد متفرقه بسیار محدود و با صدور مجوز از سوی تیم ایمنی و پس از دوزیمتری در قالب برگ تردد انجام  صورت می پذیرد.

 کلیه پرسنل در این منطقه باید با لباس های سربی حضور داشته باشند و تعداد دو نفر نگهبان برای کنترل ورود و خروج به منطقه ممنوعه ورودی وحیاط پشتی و درب مشرف به محوطه بیمارستان  حضور دارند خروج افراد پس از دوزیمتری و صدور مجوز خروج در صورت غیرآلوده بودن توسط تیم ایمنی ، انجام می گیرد.

 محل استقرار پرسنل به ترتیب جایگاه:

 1- محل ورودی منطقه ممنوعه : یک نگهبان و محل خروجی : یک نگهبان

 2- تیم اولیه تریاژ و دوزیمتری : یک نفر دوزیمتر ، یک نفر پرستار ، 2 نفر آمارگیر یک نفر از 4 نفر بیماربر جهت انتقال بیماران آلوده به داخل جهت شاور و درصورتیکه بدحال نباشند یک نفرهم جهت انتقال بیماران غیر آلوده به اورژانس از طریق درب جنوبی  انتهای سالن مشرف به محوطه بیمارستان حضور دارند .

لازم بذکر است که بیماران ، همراهیان و عوامل غیر آلوده حق ورود به این منطقه ممنوعه را نخواهند داشت.

 3- تیم دوم که داخل کانکس حضور دارند : تعداد 5 نفر کمک بهیار منطبق ( 2 نفر آقا و دو نفر خانم) برای تعویض لباس قبل و بعد از دوش گرفتن و نیز دوش گرفتن  بیماران با یا بدون برانکارد( با وضعیت های سبز و زرد) و یک نفر نیز جهت تریاژ در کنار یک نفر دوزیمتر که آیا این فرد پس از شستشوی آلودگی دارد یا خیر.

 4- تیم سوم: مستقر در منطقه ممنوعه شامل حداقل یک نفر دوزیمتر سیار که آمبولانس ، همراهیان و یا افرادی که از منطقه خارج می شوند را دوزیمتری می نماید.

 5- تیم چهارم : مستقر در سالن درمانگاه که جهت بستری بیماران درنظرگرفته شده است  شامل دو نفر پزشک دو نفر پرستار دو نفر بیماربر که  از هریک از آنها دراتاق ایزوله ( بیماران آلوده ) ودر اتاق بیماران غیر آلوده می باشند .

 6- تیم پنجم : روشن کردن اسپیلت حضور در اتاق سالن اخر انتهای رادیولوژی توسط نیروی خدمات رادیولوژی وحضور یک نفر نگهبان جهت نگهداری اجسادباکاور سربی که توسط بیماربرانتقال داده میشوند.

7- تیم ارزیاب: یک نفر در منطقه ممنوعه ، یک نفر در اورژانس ، یک نفر در دفتر   EOCمستقر میباشند

8 -  اقدامات درمانی توسط پرسنل اورژانس در اورژانس انجام می پذیرد.

3- تامین ملزومات و تجیهزات

 با توجه به سطح حادثه ملزومات و امکانات لازم فراهم گردد.

 الف : به تعداد پرسنل درگیر و مواجه با بیماران آلوده ( کادر درمانی و غیر درمانی که در بند 2 گفته شد) چندین دست لباس معمولی و لباس سربی ، ماسک ، تیروئید بند وکلاه و  عینک سربی ، کاور کفش و چسب پهن به اندازه کافی تهیه شده است این امر توسط سرپرستار درمانگاه انجام می گیردو اتاق نیز به عنوان محل تعویض لباس پرسنل در نظر گرفته شده است.

 ب: سطل های درب دار سربی جهت جمع آوری لباس ها و وسایل آلوده به مواد رادیواکتیو

 ج: پاراوان های سربی جهت  تفکیک و ایزوله نمودن بیماران آلوده در پارکینگ

 د: آماده سازی تختهایی که با پوشش های پلاستیکی ضد آب و یکبار مصرف پوشانیده شده اند. (دراین تمرین از برانکارد استفاده میگردد )

ه:  استقرارتختها و تجهیزات درمانی و بیمارستانی که توسط سرپرستار اورژانس در منطقه ممنوعه انجام می گیرد.

 4-پروتکل های درمانی که بپیوست می باشند. 5- لوازم و داروهای مورد نیاز بیماران آلوده به مواد رادیو اکتیو در اتاق بحران داروخانه تهیه و نگهدای می شوند.

 

متن سناریو

در ابتدای امر پس از اطلاع از وضعیت حادثه توسط سوپروایزر، به مرکز تلفن اطلاع داده خواهد شده مرکز تلفن به تمامی سرشاخه در HCC بیمارستان اطلاع می دهد پس از تشکیل HCC تیم های درمانی و غیر درمانی در محل های از پیش تعیین شده مستقر می شوند.

 اولین تیم با استقرارآمبولانس حامل بیمار درخ وحشی بافقی  کار دوزیمتری خود را ظرف مدت 5 ثانیه انجام می دهد و پس از آن تریاژ درمانی انجام می پذیرد بیمار در صورت آلوده بودن به مواد رادیواکتیو برچسب و یا اتیکت آلودگی به مواد رادیواکتیو و سپس دستبند وضعیت و سطح بیمارای خود را دریافت می کند (سبز، زرد و یا قرمز) بیمار در صورتی که آلوده و با وضعیت و سطح قرمز باشد مستقیماً توسط بیمار بر به حمام جهت آلودگی زدایی منتقل خواهد شد.

در صورتی که بیمار با هر وضعیتی غیر آلوده باشد پس از اینکه اتیکت غیر آلوده و دستبند وضعیت را دریافت کرد وپس از آن به اورژانس توسط بیماربر منتقل خواهد شد در آن بخش تریاژ، پذیرش و اقدامات درمانی بیمار (غیر آلوده) انجام می پذیرد.

در صورت اورلود شدن اورژانس بلافاصله سالن سلامت و در صورت نیاز پارکینگ جهت پذیرش بیماران اورژانسی تجهیز خواهد شد. بیمار آلوده بدحال که در اتاق ایزوله درمانگاه غربالگری بستری میگردد.

 بیماران آلوده با دستبند زرد و سبز به اتاق دیگری هدایت می شوند با برانکارد و یا بدون آن بسته به شرایط بیمار، وی توسط بیماربر به اتاق برده شده در آنجا لباس های آلوده وی طبق اصول ایمنی درآورده شده (به کمک بهیاران منطبق) وسپس مرحله دوش گرفتن با کمک کمک بهیاران انجام خواهد شد مرحله دوش گرفتن  با فشار  آب کم نیز انجام می پذیرد ( جهت جلوگیری از انتشار مواد رادیواکتیو) وپس ازآن بیمار دوزیمتری خواهد شد و در صورتیکه 95%-90% کاهش آلودگی داشته باشد به اتاق دیگری بافاصله که حداقل سه متر با تختهای ایزوله منتقل می شود و به عنوان بیمار غیر آلوده بستری  تحت درمان قرار خواهد گرفت .

در صورتیکه بیمار بازهم آلوده باشد مرحله دوش گرفتن و دوزیمتری سه با انجام میگیرد در صورتکیه پس از سه بار شاور کردن بیمار هم چنان آلوده باشد این نوع آلودگی داخلی محسوب می گردد و به اتاق ایزوله منتقل خواهد شد.

 اجساد غیرآلوده به سردخانه و اجساد آلوده با کاور سربی در اتاق انتهای رادیولوژی نگهداری می شود و با توجه به نیمه عمر ماده رادیواکتیو تا بی اثر شدن آن ماده جسد در سردخانه نگهداری می شود که بسته به نیمه عمر ماده رادیو اکتیو ده برابرنیمه عمر جسد نگهداری می شود( به عنوان مثال ید 13 نیمه عمر آن 8 ساعت که ده برابر آن 80 ساعت می شود)  آب چاه که حاوی فاضلاب حمام شستشو نیز می باشد به همان مدت زمان قرنطینه می شود.با دوزیمتری منطقه چاه مشخص گردیده درصورتیکه چاه در حماه باشد با کاور سربی محافظت انجام میگیرد ودر صورتیکه خارج از ساختمان باشد تا پایان یافتن نیمه عمر ماده رادیو اکتیو نوار قرمز کشیده شده ومنطقه قرنطینه میگردد.

بازگشت به حالت اولیه :

       تیم ایمنی ودوزیمتری و مسئول بازگشت وضعیت به حالت اولیه در این مرحله فعال می باشند.

هیچ وسیله و تجهیزاتی در صورت آلوده بودن از منطقه خارج نمی گردد تازمانی که غیر آلوده بودن آن  طبق دوزیمتری ثابت گردد.

تمامی نایلن های روی تختها وسطلها پلمپ شده و تازمان پایان یافتن نیمه عمر ماده رادیو اکتیو در منطقه ممنوعه محافظت میشوند.

کف ومحل نگهداری بیماران تازمان برطرف شدن آلودگی شستشو داده میشود.

فضاهای جایگزین واورزانس نیز طبق پیگیریهای مسئول باز گشت وضعیت تا زمان عادی شدن اقدامات لازم را انجام میدهد.