۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

گزارش مانور آنش سوزی انبار مرکزی بیمارستان باهنر در تاریخ 1397/11/05

در ساعت 10:55 دقیقه به دلیل اتصال سیم های برق، آتش سوزی در انبار مرکزی بیمارستان رخ داده که توسط یکی از نیروهای انبار سریعاً در ساعت 10:56 دقیقه به مرکز تلفن ( شماره 555) تماس گرفته شد که بلافاصله مرکز تلفن در ساعت 10:57 دقیقه از طریق پیج حریق را اعلام کردند . ( ضمناً سیستم اعلام حریق انبار که حساس به دود بود نیز فعال شده بود).

بلافاصله یک از نیروهای انبار با کپسول های آتش نشانی موجود در انبار شروع به خاموش کردن آتش کرد آقای ادهمی ارزیاب نیز در ساعت 10:58 دقیقه فوراً خود را به محل رسانده و نیروهای تاسیسات در ساعت 10:58دقیقه فوراً خود را به انبار رسانده شیر اصلی گاز ( در جلوی لنژری ) وفیوز کنتور برق را قطع کرده و ارشد ایمنی از لحاظ ایمن بودن ، محیط را بررسی کردند . نیروهای تاسیسات شروع به باز کردن درب بزرگ انبار کردند ضمناً کیف آتش  نشانی نیز  به همراه داشتند.

 در ساعت10:59 دقیقه اولین گروه نیروهای لجستیک به محل آتش سوزی رسیده  و شروع به تخلیه محوطه ورودی انبار، داروخانه، تاسیسات و لنژری از نظر همراهی  بیمار و مراجعین به داروخانه و شناسایی ماشین های پارک شده در این محوطه پرداختند ضمناً بلافاصله با صاحبان خودروها تماس گرفته و در ساعت 11:05 خوروها جابه جا شدند محدوده محوطه آتش سوزی با نوار جدا گردید . همزمان گروه دوم لجستیک که شامل بیماربران و کارگران بخشهای مجاور بودند شروع به بیرون آوردن تجهیزات و لوازم سرمایه ای با نظارت مسئول تجهیزات و مسئول انبار کردند طبق نظر فرمانده بحران HCC تا مرحله سرشاخه ها فعال گردید.

در سال 10:59 دقیقه وورد وسایل نقلیه از درب اصلی بیمارستان ( باغ ملی ) توسط نگهبان مستقر کنترل و محدود شد و همرمان درب خیابان سپه نیز جهت ورود ماشین آتش نشانی و خروج وسایل نقلیه باز گردید.

 در ساعت 3/11 دقیقه نیروهای تاسیسات فابر باکس را که جلوی لنژری  قرار گرفته راه اندازی  و به وسیله آن شروع به خاموش کردن حریق کردند و در ساعت 11 مسئول لجستیک جهت بازدید به محل آتش سوزی عزیمت نموده و از مراحل کار بازدید کردند در ساعت 11:10دقیقه آتش مهار گردید و در ساعت 11:15 دقیقه توسط جانشین فرمانده بحران پایان مانور و بازگشت به وضعیت عادی را اعلام و مدیر بازگشت به وضعیت عادی پایان این مرحله را در ساعت 11:35 دقیقه را اعلام کردند. ضمناً توسط مسئول سمعی بصری عکس های لازمه از حریق و اطفاء آن گرفته شد . ضمناً ارزیابی و گزارش این مانور توسط خانم ها استوار ، شیخ الاسلام ، آقای ادهمی انجام گردید.

 جمع بندی ارزیابی مانور  :

نقاط قوت:

 1-حضور به موقع تیم لجستیک ( نیروهای نگهبانی ، تاسیسات و.........)

2-اعلام به موقع مسئول انبار

3-حضور به موقع اعضاء کمیته بحران

4- کارکردن دستگاه فایرباکس

5- جابه جایی به موقع وسایل نقلیه ( توسط صاحبان آنها)

 6-بازشدن دو درب  بیمارستان و کنترل آنها

7- خالی کردن فضای جلوی انبار ، لنژری ، تاسیسات،داروخانه

8- اعلام به موقع حریق از سوی اپراتور

9- داشتن جعبه ابزار سرشیر یدک  گاز، پتونسوز

نقاط ضعف:

1-نبود دستکش ضدحریق

2-نبود دوربین فیلم برداری

3- نیاز به آموزش نیروهای جدید ( از جمله نیروهای شرکت ، نیروهای تلفنخانه و.....)

4- نبودن دستگاه اطفاء حریق( آب پاش ) در انبار

5- نبودن ظرف های شن جهت اطفاء حریق